kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań, a praca na wysokości

Prace wykonywane na wysokościach niosą ze sobą większe ryzyko poważniejszych w skutkach wypadków. Osoby, dla których praca na wysokości należy do codziennych obowiązków zawodowych muszą być profesjonalnie przeszkoleni, aby chronić swoje zdrowie oraz życie.

Nie każdy posiada predyspozycje do pracy na większych wysokościach. Nie chodzi jedynie o wrodzony lęk wysokości, ale również o uwarunkowania zdrowotne. Do pracy w takich warunkach dopuszczeni są jedynie, ci pracownicy, którzy przeszli pomyślnie badania lekarskie i otrzymali stosowne orzeczenie. Do pracy na wysokościach nie zostaną dopuszczone osoby, które nie zostały zapoznane z przepisami bhp lub nie przeszli pomyślnie szkolenia z tego zakresu.

Do najpopularniejszych prac na wysokościach należy praca na rusztowaniach. Towarzyszy ona niemal każdej budowie, czy też remontowi budynków. W celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu pracy na wysokościach, dobrze jest przejść specjalistyczne kursy. Profesjonalny kurs montera rusztowań to ciekawy pomysł zawodowy. Aby móc w nim uczestniczyć nie trzeba spełniać szeregu wymagań. Wystarczy jednie być osobą pełnoletnią i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Niezbędne będzie też zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokościach. Kurs kosztuje około tysiąca złotych.

Aby móc przejść go bezpłatnie możliwe jest zgłoszenie się do Urzędu Pracy, który udziela refundacji osobom bezrobotnym. Można się na niego zapisać na własną rękę, ponieważ bardzo często jest on organizowany w systemie weekendowym, co pozwala połączyć go ze swoimi codziennymi obowiązkami zawodowymi.

Dodaj komentarz