budownictwo specjalne

Budownictwo specjalne – wyspecjalizowana forma działalności

Szeroko rozumiane budownictwo to działalność gospodarcza o jednym z najwyższych potencjałach rozwojowych. Budownictwo specjalne należy do tej gałęzi gospodarczej, w której wykonuje się prace często bardzo skomplikowane i niezwykle trudne. Parafrazując to jest jednostka specjalna budownictwa, który wymaga odpowiednio przeszkolonych ludzi w fazie projektu i wykonania danej budowy, ale także sprzętu do realizacji celu.

Czym zajmuje się budownictwo specjalne?

Budownictwo specjalne w swoim posiadaniu obejmuje obiekty specjalistyczne, częstokroć strategiczne dla funkcjonowania państwa. Budownictwo specjalne obejmuje swoim zakresem realizację projektów wojskowych o znaczeniu militarnych, jednostek policji, żandarmerii, urzędów celnych, ambasady. Budownictwo specjalne jest dedykowane do działań związanych z zabezpieczeniem potrzeb ludzkich: składowiska odpadów, wały przeciwpowodziowe, żeglugi czy instalacji wodnych. Wiele elementów które swoim zakresie ma budownictwo specjalne związane jest z budynkami górniczymi, instalacjami podziemnymi i instalacjami przemysłowymi. Każdy oddany budynek infrastruktury związane z obroną narodową przechodzi testy sprawdzania na odporność ataków terrorystycznych, działania podsłuchów, wandalizmu czy próby przejęcia budynku przez osoby nieuprawnione.

Zobacz: budownictwo specjalne 

Czy budownictwo specjalne wymaga odpowiednich uprawnień i pozwoleń administracji państwowej?
Tak, budownictwo specjalne jest działalnością o bardzo ważnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dlatego nie każda firma może realizować takie projekty. Mowa tu także o podwykonawcach, którzy muszą posiadać specjalne uprawnienia, certyfikaty. Branża ta wymaga w wielu przypadkach zachowania danych odnośnie budowy, aby nie były przedmiotem dywersji ze strony służb innych państw itp. Co więcej, przedsiębiorstwa związane z budownictwem specjalnym nie może świadczyć usług konkurencyjnych, gdyż to może stanowić ryzyko zdradzenia tajemnic państwowych.

Dodaj komentarz